Klany divokých koček

Od Jeřabina

Les obývají čtyři válečnické klany koček.

Hromový klan – Divoký a odvážný

Charakter: V období míru respektuje ostatní klany. V boji je divoký, odvážný a čestný. Kočky z Hromového klanu mluví otevřeně o tom, co je pravda, a nebojí se protestovat proti válečnickému zákoníku.

Kořist: Myši, hraboši, veverky, příležitostně králíci; z ptáků špačci, straky, holubi hřivnáči a drozdi.

Lovecké dovednosti: Vynikající stopovací techniky. Vždy loví proti větru tak, aby je kořist necítila, plíží se lesem neviděni a neslyšeni.


Říční klan – Chytrý a silný

Charakter: Bojovní, upravení a dobře živení. Mají dlouhou a lesklou srst. Milují krásné věci a často shromažďují kamínky, mušle a peříčka do svých doupat. Nebojí se vody.

Kořist: Především ryby, dále pak hryzci, rejsci a myši.

Lovecké dovednosti: Zdatní plavci. Ve vodě se pohybují bez povšimnutí. Ryby často loví ze břehu, což je dovednost, kterou většina koček z ostatních klanů nesvede.


Stínový klan – Prohnaný a hrdý

Charakter: Lačnící po boji, útoční, ctižádostiví. Říká se, že studený vítr, který fouká přes území Stínového klanu, jim mrazí srdce a dělá je podezřívavými a nedůvěryhodnými.

Kořist: Žáby, ještěrky a hadi, kteří žijí na jejich bažinatém a rašelinovém území. Dalším zdrojem potravy je skládka dvounožců na vzdálenější hranici. Musí si však dávat pozor, aby nesnědli infikované krysy a vraní potravu.

Lovecké dovednosti: Kočky ze Stínového klanu loví v noci mnohem lépe, než kočky z ostatních klanů. Jsou skvělí i ve skrývání se v podrostu, aniž by je kdokoli spatřil.


Větrný klan – Pohotový a oddaný

Charakter: Prudce oddaní, vytrvalí, rychlí a lehce urážliví. Jsou nervózní a v rychle utíkají, kvůli otevřené krajině na jejich území.

Kořist: Především králíci.

Lovecké dovednosti: Rychlí, štíhlí, pohotoví. Jejich krátká a jemná kožešina hnědé a šedé barvy je snadno přehlédnutelná mezi okolními kameny a travinami.


Hvězdný klan – Moudří předci

Hvězdný klan je domovem duší všech válečnických předků. Když kočka zemře, navštíví ji člen Hvězdného klanu, který ji doprovodí na cestě k hvězdným válečníkům.

Je zpodobněný Hvězdnou kožešinou, zářícím pásem hvězd, který se táhne přes celou oblohu (Mléčná dráha). Hvězdný klan je zde pro všechny klany, přesto se některé kočky oddaně vrací ke strážení klanů, do kterých patřily.

Klanové kočky se často obrací k Hvězdným pro pomoc a dohled, ale nakonec Hvězdný klan neovládá dění mezi klany.


Kdysi v lese žilo pět klanů. Území Nebeského klanu však bylo zničeno dvounožci a ostatní klany je vyhnaly, když přišli požádat o část jejich území. Více se dozvít v knize „Pátrání Ohnivého měsíce“, která zatím nebyla přeložena. Úvod však najdete =ZDE=


Nebeský klan – Hbitý a odhodlaný

Charakter: Důvěrní, hloubaví, neradi začínají nepřátelství s ostatními kočkami a klany. Když žil Nebeský klan v lesích, byli těmi co nejvíce pátrali po mírumilovném řešení klanových nesvárů, a proto byli často obviňováni za zbabělost.

Kořist: Ptáci a veverky. Drozdi byli určitě nejoblíbenější.

Lovecké dovednosti: Kočky Nebeského klanu mají zvláštní schopnost vyskočit vysoko do vzduchu. Mají silné zadní nohy a štíhlá a lehká těla, což jim umožňuje skákat na stromy, které postrádají nízko posazené větve a kde by se ptáci a veverky mohli cítit v bezpečí. Na stromech se zvládají pohybovat rychle a sebejistě i na těch nejmenších větvích.