Válečnický zákoník

Od Jeřabina

Válečnickým zákoníkem by se měly řídit kočky ze všech klanů.

1. Chraň svůj klan, i s nasazením vlastního života. Můžeš se přátelit s kočkami z jiných klanů, ale tvoje oddanost musí vždy patřit tvému klanu, i kdyby ses s nimi měl utkat v boji.
2. Nelov a nevstupuj na území cizího klanu.
3. Starší a koťata musí být nakrmena dříve než učedníci a válečníci. Pokud nemají povolení, učedníci nesmí jíst dokud nenaloví potravu pro starší.
4. Kořist smí být zabita jen za účelem potravy. Vždy poděkuj Hvězdnému klanu za její život.  
5. Kotěti musí být nejméně šest měsíců, aby se mohlo stát učedníkem.  
6. Nově jmenovaní válečníci musí po získání svého válečnického jména bdít jednu noc nad klanem.  
7. Kočka nemůže být jmenována zástupcem, aniž by vedla alespoň jednoho učedníka.  
8. Zástupce se stane velitelem, když velitel zemře nebo odstoupí.  
9. Po smrti nebo odstoupení velitele musí být nový jmenován dříve než měsíc vyjde nejvýše.  
10. Shromáždění všech čtyř klanů se koná o úplňku za příměří, které trvá celou noc. V tuto dobu se nesmí odehrát žádné boje.  
11. Hranice musí být kontrolovány a značeny každý den, jako výstraha pro všechny vetřelce.  
12. Žádný válečník nenechá kotě trpět v bolesti či nebezpečí, a to i když je z jiného klanu.  
13. Slovo velitele je zákon.  
14. Čestný válečník nezabije svého nepřítele jen kvůli vítězství, pouze pokud porušuje zákoník nebo je to nezbytné pro sebeobranu.  
15. Válečník odmítá změkčilý život domácích mazlíčků.